Het leven moet achteruit begrepen en vooruit geleefd worden

De Culture Nature Methode

Dit is de methode waarin cultuurverandering wordt ondersteund door natuurverandering.
Cultuur beschrijven we als het zichtbare gedrag van mensen in organisaties en Natuur als de onzichtbare, onbewuste, onderstroom die dit gedrag versterkt of verzwakt.
Door aan de Cultuur de Natuur toe te voegen wordt persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering duurzaam.

We baseren ons op drie pijlers

De analytische psychologie door het Centrum voor Belevingspsychologie (CvBp) gedefinieerd als belevingspsychologie die de invloed van de onbewuste aansturing bestudeert.
Met andere woorden: we willen begrijpen wat de invloed van onze jeugd is op ons dagelijks handelen.

De organisatiefilosofie van Human Being Management die de transformatie van Human Resource Management naar Human Being Management beschrijft met als doel duurzame organisatieverandering.
Met andere woorden: we willen de mens in de organisatie terugzien. Niet de mentaal en fysiek uitgeputte resource.

De invloeden van de systeemdynamica op zowel de Cultuur als de Natuur.
Met andere woorden: we willen de systemische invloeden die ons leven bepalen en beperken, als perpectief toevoegen.

Wij gebruiken dit in combinatie met de door ons ontwikkelde ACT® methodiek, een snelle, eenvoudige manier om je coach en leiderschapsprofiel scherp te stellen.
Daarmee creëren we een duidelijk startpunt voor je programma.

Ervarend leren staat bij ons centraal. Naast kennisoverdracht, vaardigheidstraining en persoonlijke gesprekken werken we met de belevingsmethode: The Floor is Yours®

The Floor is Yours

De Floor is Yours® is een unieke benadering gebaseerd op ACT® in combinatie met Systeemdynamica. Je gaat letterlijk de vloer op en kunt ervaren wat de impact van jouw geschiedenis op je doen en laten is.

Al onze interventies worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek van het Centrum voor Belevingspsychologie (CvBp).

Welkom bij de studenten pagina van TheCultureNatureCompany. Hier vind je alle relevante informatie voor de studie die je op dit moment volgt of binnenkort gaat volgen.

De code die je gekregen hebt, brengt je gelijk bij jouw opleiding en de daarbij behorende informatie. Veel succes met je studie.

De studiebegeleiders.