Inhoud

Een inleidende tekst van Rudie en Eduard
Interessant krantenartikel
Introductie van een nieuwe werkvorm
Een jaaropleiding om naar uit te kijken
Speciaal artikel voor deze nieuwsbrief
Het vreemde kind

Boek bespreking

In elke nieuwsbrief behandelen we een boek dat de aandacht heeft getrokken binnen het vakgebied van coaching, psychologie of zo breed als ’de Human Being’.

Het eerste boek is een boek van Gerrit Breeuwsma, het vreemde kind, de kindertijd als sleutel tot onszelf. Hij is ontwikkelingspsycholoog en schetst een goed beeld van de ontwikkelingsgang van het kind, met prachtige voorbeelden vanuit mythologie, literatuur etc. Een lezenswaardig boek voor iedereen die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van het (innerlijk) kind.

Van de redactie

Kerst in de herfst

Daar is hij dan, de eerste editie van de CultureNatureNewspaper. Vanaf het moment dat onze website in de lucht kwam hebben we  heel veel lieve berichten gehad en ook mooie inhoudelijke gesprekken gevoerd. Het gaf ons een kerstgevoel in de herfst.

The CultureNatureCompany kiest er voor om op een heel persoonlijk niveau vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij horen graag wat jullie nodig hebben en wij beseffen wat wij kunnen geven. Op dat kruispunt bevindt zich onze dienstverlening en creëren we samen mooie programma’s.We hebben goed naar geluisterd en wat wij hebben begrepen is dat jullie:

* Verdiepende kennis willen over de fundamenten van ACT® en Belevingspsychologie

* Handvatten nodig hebben om na je accreditatie de ‘hoe vraag’  te kunnen beantwoorden

* Reflectie momenten zoeken omdat het niet altijd lukt om je eigen spiegel schoon te poetsen

* Geïnteresseerd zijn in de combinatie van ACT® en systemisch werken

* Inspiratie willen om nog enthousiaster je weg te kunnen vervolgen.

Deze nieuwsbrief is een aanzet hiertoe. Wij wensen jullie veel leesplezier in deze eerste nieuwskrant!

Eduard en Rudie

Krantenknipsel
Advertentie

The Floor is Yours

Praktische info

Locatie Oude Delft 197, Delft
Begeleiders Eduard Baas en Rudie Nijhof
Deelnemers maximaal 6
Duur 1 dag van 9:00 tot 17:00
Prijs 545 euro (inclusief lekkere lunch en aangeklede borrel)
Bestellen in webshop
Margo ontmoeten@tcnc.nl

Belevingspsychologie heeft het woord ‘beleven’ al in zich. Wij vroegen ons af hoe je jouw onbewuste en het effect op jouw gedrag nog meer kunt beleven dan door geschreven tekst en gesprekken.

We hebben geëxperimenteerd met het ervaren van je meting door de beelden en teksten op grote vellen op de grond te leggen zodat je op je profiel kon gaan staan en jij je patronen letterlijk kon ervaren. Dat gaf een extra dimensie. Maar we voelden er is meer…

Er is een invloed die ongrijpbaar lijkt en die wijst naar de patronen van je familiesysteem. Daarom zijn we 1,5 jaar geleden de opleiding Familieopstellingen bij het Bert Hellinger instituut gaan volgen.

We hebben deze opleiding afgerond en zijn onze kennis van ACT®en belevingspsychologie  en onze opgedane kennis van systemisch werken gaan integreren.

In The Floor is Yours maken we een combinatie van ‘the best of both worlds’. Je gaat letterlijk de vloer op en onderzoekt en ervaart hoe jij met jouw persoonlijke patronen je in het The Floor is Yourskrachtenveld van je familie systeem bevindt. Dit gaat je helpen om je meer gedragen te voelen daar  waar je dat nog niet besefte en naar voren te stappen daar waar je dat nog niet durfde. En als je kinderen en zelfs kleinkinderen hebt maken we ook zichtbaar wat jouw imprint op hen is en wat jij nog van hen kunt leren en welke valkuilen je kunt vermijden.Docenten zijn Rudie en Eduard. Mocht je een nieuw avontuur aan willen gaan: we horen je graag op ontmoeten@tcnc.nl

Belevingspsychologie heeft het woord ‘beleven’ al in zich. Wij vroegen ons af hoe je jouw onbewuste en het effect op jouw gedrag nog meer kunt beleven dan door geschreven tekst en gesprekken.

We hebben geëxperimenteerd met het ervaren van je meting door de beelden en teksten op grote vellen op de grond te leggen zodat je op je profiel kon gaan staan en jij je patronen letterlijk kon ervaren. Dat gaf een extra dimensie. Maar we voelden er is meer…

Er is een invloed die ongrijpbaar lijkt en die wijst naar de patronen van je familiesysteem. Daarom zijn we 1,5 jaar geleden de opleiding Familieopstellingen bij het Bert Hellinger instituut gaan volgen.

We hebben deze opleiding afgerond en zijn onze kennis van ACT®en belevingspsychologie  en onze opgedane kennis van systemisch werken gaan integreren.

In The Floor is Yours maken we een combinatie van ‘the best of both worlds’. Je gaat letterlijk de vloer op en onderzoekt en ervaart hoe jij met jouw persoonlijke patronen je in het The Floor is Yourskrachtenveld van je familie systeem bevindt. Dit gaat je helpen om je meer gedragen te voelen daar  waar je dat nog niet besefte en naar voren te stappen daar waar je dat nog niet durfde. En als je kinderen en zelfs kleinkinderen hebt maken we ook zichtbaar wat jouw imprint op hen is en wat jij nog van hen kunt leren en welke valkuilen je kunt vermijden.Docenten zijn Rudie en Eduard. Mocht je een nieuw avontuur aan willen gaan: we horen je graag op ontmoeten@tcnc.nl

Praktische info

Locatie Oude Delft 197, Delft
Begeleiders Eduard Baas en Rudie Nijhof
Deelnemers maximaal 6
Duur 1 dag van 9:00 tot 17:00
Prijs 545 euro (inclusief lekkere lunch en aangeklede borrel)
Bestellen in webshop
Margo ontmoeten@tcnc.nl
Vooruitkijken

Ridin’the Tiger

We hebben goed nagedacht over hoe we onze kennis en ervaring van Belevingspsychologie en ACT®  willen delen in de vorm van een analytische opleiding. In gesprekken horen en voelen we steeds weer de behoefte naar meer.

Voor ons is het moment om onze expertise in de vorm van een opleiding te gieten sterk aanwezig.

We zijn daarom begonnen aan het bouwen van een uitgebreid curriculum voor een jaaropleiding belevingspsychologie for those who lead the way.

In deze nieuwsbrief geven alvast een inkijkje in het programma.

Zoals tijdens een zwangerschap het heel belangrijk is om een mooie passende naam te kiezen geldt dat ook voor deze opleiding. We willen die alvast delen.

De naam van de opleiding is: Ridin’the Tiger

Ridin’the Tiger

De naam is bedacht door de leermeester van Eduard (de helaas te vroeg overleden psychotherapeut Peter Kok). Deze keuze is een eerbetoon aan hem en vat precies samen wat de intentie van de opleiding is.

Bouwstenen van
het programma


Ridin’the Tiger

We gaan naast kennisoverdracht gebruik maken van tekenen, schilderen, muziek en verhalen. We horen graag wie er geïnteresseerd is in deze intensive opleiding. Laat het ons weten en mail naar ontmoeten@tcnc.nl

Fijne kerstdagen

Zoals Bomans al eerder heeft gezegd, wordt “het oog door gemis gescherpt“. Dankzij Corona realiseren we ons nog meer hoe fijn het is om samen te zijn met wie ons lief is.

Wij wensen jullie prachtige feestdagen

Rudie en Eduard

Artikel

Er is hoop

 

Een kennis van ons ervaart veel last van de veranderende wereld door de corona maatregelen. Hij voelt zich heel onvrij. Hij was altijd al een dwarsdenker wat in basis een mooie eigenschap is. Dwarsdenkers brengen kleur aan en houden ons scherp. Zijn kritische houding veranderde echter van toon en intensiteit. Het begon over te hellen naar wantrouwen in alles. In de politiek, in allerlei instanties, in hele landen en zelfs in individuele mensen, zelfs mensen waar hij bevriend mee was(geweest). Iedereen wilde zijn vrijheid afpakken.

Alle, voorheen, open gesprekken stuurde hij richting een onderwerp waarin sprake was van machtsmisbruik en vrijheidsberoving. Hij wilde ons steeds weer overtuigen met behulp van cijfers, artikelen, redeneringen, scenario’s en verhalen. Zijn wereld werd steeds kleiner en  benauwder.

Van een kritische blik die helpend is om in vrijheid je leven te kunnen leven werd de kritische blik een slot op de gevangenis waar hij zich zelf in had verscholen om zich te beschermen tegen de schaduwen (inprint) uit zijn jeugd.

Zijn jeugd was een jeugd waar hij nooit de kans had gehad om verantwoordelijkheid te ervaren. Dat voelde heel vrij maar het leidde er ook toe dat hij op volwassen leeftijd nog steeds bleef dromen van “later als hij groot zou zijn”. Hij was niet bestand tegen de onver- mijdelijk tegenslagen van het leven.

In hem zat een klein bang jongetje dat niet had geleerd het leven ten volle te leven.

Cheering young asian woman on grassland with colored balloons

Van een kleurrijke werkelijkheid werd zijn leven een gekleurde werkelijkheid.

De gekleurde werkelijkheid is dat hij werkelijk ging geloven dat de wereld onvrij en vijandig is en dat hij moest schuilen, vechten of vluchten.

In de gekleurde werkelijkheid is de eigen subjectieve maatstaf leidend, en bestaat er niet meer een vrije wereld waarin we steeds weer eigen keuzes kunnen maken ook al zijn er soms lastige en verdrietige situaties. Een gekleurde werkelijkheid kun je niet ontkleuren door argumenten, feiten, logica. Dit alles faalt omdat de weg waarlangs het denken plaatsvindt geen waarschuwingsborden bevat. Het geeft alleen maar borden die zeggen dat jij gelijk hebt en je ontdekt niet dat het tegen alle redelijkheid indruist.

We zien de gekleurde werkelijkheid in de wereld snel toenemen. Het is feitelijk een R= groter dan 1, om maar in alledaagse termen te spreken. Door de kleuring wordt enerzijds de afstand tot een andere kleur groter, maar gelijktijdig ook de bonding met de eigen kleur groter. Het bevestigt immers dat jij het bij het goede eind hebt. We zien een pluriforme wereld dan ook snel veranderen in een gepolariseerde wereld waarin kleuren op zichzelf gaan staan en niet meer getoetst worden aan de kleuren van de regenboog, een oorspronkelijk teken van hoop.

Kunnen we de weg terugvinden? Ja dat kunnen we, maar dat vereist inspanning. En nee, niet van wereldleiders, niet van politiek, niet van instanties  maar van jou en mij.……

We moeten weer gaan ervaren, met behulp van zelfreflectie, dat er nooit één kleur, nooit één waarheid is, maar dat onze waarheid vaak wordt ingegeven door de onbewuste inprint uit onze jeugd; onze grootste verlangens en onze diepste angst. En wat dan helpt is een grote glimlach en een korreltje zout. Als we onze patronen serieus onderzoeken en onszelf tegelijkertijd met een knipoog kunnen beschouwen komen alle kleuren weer terug.

Er is hoop.

 

Colofon

Dit is een uitgave van TheCultureNature Company. Alles hiervan mag worden gedeeld, geknipt, geplakt of in welke vorm dan ook worden verspreid.
TheCultureNatureCompany: Oude Delft 197, 2611 HD, Delft. 06 1394 1999
email: Ontmoeten@tcnc.nl website: TcnCompany.nl

Welkom bij de studenten pagina van TheCultureNatureCompany. Hier vind je alle relevante informatie voor de studie die je op dit moment volgt of binnenkort gaat volgen.

De code die je gekregen hebt, brengt je gelijk bij jouw opleiding en de daarbij behorende informatie. Veel succes met je studie.

De studiebegeleiders.